James Rodney Stolz

Sony FX9 Full Frame Camera, 4 x 120GB XQD cards & 2 x 240GB XQD cards

Other Cameras

Sony a7sIII

DJI Mavic 2 Pro 

Accessories

 

No portfolio yet.